Populær barnekjeks inneholder kreftfremkallende akrylamid – Forbrukerrådet advarer


Forbrukerrådet har testet en rekke mattyper for akrylamid, og opplyser at det er særlig kjeks som kommer dårlig ut av studien.

Forbrukerrådet har etter en rekke tester av mat for det kreftfremkallende stoffet akrylamid kommet frem til at en rekke populære kjekstyper rettet mot barn inneholder stoffet.

Over halvparten av kjeksen som er rettet mot barn har verdier som ligger over de tillate verdiene i EU for barn og spedbarn – 150 mikrogram per kilo.

Populære verstinger

Kjekstypene som kom dårligst ut i testen var Tom & Jerry Fullkorn, vanlig Tom & Jerry, Mariekjeks, og bestselgeren Bixit. Også saltkjeksen Salinas kom dårlig ut i testen.

Fagdirektør Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet sier disse funnene er alvorlige, og at spesielt barn er utsatt på grunn av sin lave kroppsvekt.

Orkla, som produserer en rekke av produktene som kom dårlig ut i testen, ser alvorlig på funnene.

Selv i produkter som Tom & Jerry-kjeks har Orkla forholdt seg til grenseverdiene for voksne, på tross av at produktet er rettet mot barn.

I tillegg til de overnevnte kjekstypene kom også populære varianter som Gjende Eventyrkjeks og Bokstavkjeks dårlig ut i testen.

Kommentarer

Lik & del med dine venner!