Gunn (73) er lei fulle folk som har samleie på nach – Det lukter hy og helvete i nabolaget


Gunn (73) fra Stavanger har fått nok. Den 73 år gamle kvinnen har hengt opp advarselslapper i nabolaget dersom det ikke tar stop. Uten å lykkes har hun nå måtte gå til avisen for hjelp.

Nå klarer jeg ikke lukten lenger

I denne saken til Gunn har bydelsrådet vært lite behjelpelig. Gunn har sendt inn hele 8 klager bare i august, uten å få noen som helst tilbakemelding på hvor hun står i saken. I klagen til Gunn står det oppført 3 punkter hun vil bli hørt i.

Punkt en er ingen musikk og bråk etter kl 23.00, punkt to er ingen fulle folk i gatene etter kl 23.00 og siste punkt er ingen samleie i nabolaget når folk kommer hjem fra byen. Grunnen til dette er fordi Gunn mener det lukter hy og helvete, ifølge klagen hennes.

Ordfører i Stavanger kommune, Trond Lysefjord, har lagt ut en oppfordring på kommunens nettsider til innbyggerne om å ta hensyn til Gunn. Selv om han ikke kan forby at folk har seg på nach eller folk som drikker alkohol i nabolaget hvor Gunn bor, forstår han hennes reaksjon.

– Dette handler ikke om alkohol og samleie, men om bomiljø – at folk tar hensyn til naboene i nabolaget. Jeg har fått mange positive tilbakemeldinger på oppfordringen jeg har lagt ut, både på Facebook og privat på sms. Så klart er det noen negative, men nå tenker jeg mest på at Gunn skal kunne ha et bra bomiljø.

Er lov å klage på naboens sex og lukt

Du kan faktisk be naboen om å kaste fra seg alkoholen eller forby de å ha sex når de kommer hjem fra byen.Straffeloven slår nemlig fast at man ikke skal forstyrre den alminnelige ro og orden, ei heller skal man forstyrre «omgivelsenes nattero». I tillegg sier Nabolovens paragraf 2 at man ikke kan gjøre noe som er urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe for naboene. Dette gjelder også støy, lukt og tilsvarende.

Borettslag har andre regler

Ettersom at Gunn bor i borettslag er det andre regler for hva som er rett og galt. Noe som også er grunnen til at bydelsrådet ikke har svart på hennes henvendelser. Borettslag og sameier har egne regler for støy. I tillegg setter borettslagsloven grenser for hva beboere kan gjøre med situasjonen, forteller Lysefjord til Aftens Tidende.

Kommentarer

Lik & del med dine venner!