Nå må du ha lisens for å ha samleie – en seier for jenter sier SV-politiker Åshild Rundemo


SV-politiker og feminist Åshild Rundemo går knallhardt ut mot dagens unge gutter, og har i en høring på Stortinget forrige uke fått gjennom et omstridt lovforslag.

Den nye loven som trer i kraft 1. juli i år medfører at alle under 29 år nå må få utstedt en lisens for å ha sex. Enhver seksuell aktivitet som ikke loggføres og stemples av begge parter – i begge lisensbøker – vil gjelde som dokumentasjon og gyldig bevisføring i voldtektsaker.

Strenge betingelser

Det innføres i tillegg enkelte betingelser før du kan få utstedt et liggekort. Du må være minimum 16 år, som er den seksuelle lavalderen i Norge, i tillegg til å ha bestått et godkjent kurs. Her vil deltakerne som søker om liggekort bli kurset i ansvar, da spesielt ansvaret for å ta et nei for et nei.

– Vi har sett at gutter har vanskelig for å akseptere et nei for et nei, og dette så vi oss nødt til å gjøre noe med. Vi kan ikke ha noe av at gutter som har blitt påvirket av pornografi får presse jenter til sex, og dette har vi nå gjort noe med i form av dette kurset, forteller SV-politiker og feminist Åshild Rundemo.

Guttene vil også kurses i seksuell respekt for kvinnens nytelse.

– Guttene vil lære om hvordan jenta skal være i fokus, og at guttene nå må slutte å bare tenke på seg selv i senga, sier Åshild.

– Alt for mange ungdom havner i seksuelle situasjoner de ikke ønsker å være i. Holdningene kommer fra pornografien, og dette er et viktig grep for å gjenreise den respekten som nå ligger totalt i ruiner.

– Når du er moden nok og kan bevise at du har tilegnet deg den nødvendige kunnskapen på et tilfredstillende vis kan du motta et liggekort.

Lovpålagt

Det kontroversielle lovforslaget som nå har blitt vedtatt gjør det lovpålagt å bære et liggekort dersom du skal ha samleie.

Dette kortet skal stemples og signeres av begge parter før den seksuelle akten begynner.

Det må også føres inn hvilken type aktivitet dere har blitt enige om å gjennomføre, hvor lenge den skal vare, og hvor den skal utøves.

Dersom et samleie eller annen seksuell aktivitet har funnet sted uten denne dokumentasjonen er dette i seg selv et gyldig bevis for at en voldtekt har funnet sted.

Innføringen av den nye loven vil bli en del av Lov om straff (straffeloven), Kapittel 26, § 294. som gjelder grov uaktsom voldtekt. Slike seksuallovbrudd kan straffes med fengsel i inntil 6 år.

Sterk skepsis

En rekke Stortingspolitikere har ytret sterk skepsis mot den nye loven.

– Nå har vi en diskusjon oppe i Stortinget om kroppspress og seksualundervisning. Jeg mener debatten om dette er viktig, så her er vi enige med SV, men vi mener skolen og hjemmet har ansvaret for å lære opp ungdommen i ansvarlig seksuell atferd, og at vi ikke skal bli et liggepoliti, sier Jørn Sørum Dahl, seksualpolitisk talsmann for Fremskrittspartiet.

Sverige først ut med lignende lov

Sverige var det første landet som innførte en lignende lov i Europa. Her gjelder også loven fra 1. juli, og gjør det forbudt å ha sex med en person uten et klart «ja» fra vedkommenet først. Dette forslaget ble tatt imot med skepsis av norske advokater, som mener et slikt forbud vil være vanskelig å håndheve.

– Sex skal være frivillig. Er det ikke frivillig, er det ulovlig, sa statsminister Stefan Löfven når han presenterte lovforslaget for Riksdagen i fjor.

I Norge har SV lenge vært en pådriver for en lignende lovendring.

Politiadvokat ved Oslo politidistrikt, Rita Parnas, uttalte til VG i forbindelse med debatten at det vil være vanskelig å håndheve dette.

– Vi skjønner godt at man ønsker en slik bestemmelse, men problemet er at samtykke er fryktelig vanskelig å bevise, sier hun til VG.

Åshild Rundemo mener liggekortet og kravet til skriftelig dokumentasjon løser dette problemet på en enkel og effektiv måte.

– Det nye liggekortet løser dette problemet ved å kreve skriftelig dokumentasjon før samleie, og således unngår vi forvirring i håndheving av slike saker, forteller Åshild Rundemo til Nyhetsbildet.

Kurs og utstedelse av liggekort

Landsdekkende kurs vil begynne i alle kommuner i løpet av sommeren, og liggekortene vil bli faset inn fra 1. juli. Det vil være en overgangsperiode frem til 1. september før lovendringen trer i kraft, slik at alle som består kursene får utstedt et liggekort i tide.

Ungdom over 16 år vil motta et brev, hvor begge foreldrene eller foresatte må signere på søknaden om ungdommens kurs. For alle mellom 18-29 vil et eget brev sendes ut i sommer med påmelding til kurs.

Dersom du ikke består kurset, eller velger å ikke anskaffe et liggekort, vil all seksuell aktivitet du deltar i regnes som en voldtekt.


Kommentarer

Lik & del med dine venner!