Noora (6) hentet av barnevernet – hadde for få leker – moren fortvilet


Fredag 7. september blir langt fra en vanlig dag for familien Setterud. Uten forvarsel tropper nemlig 4 politibetjenter og to representater fra det kommunale barnevernet opp på døra. Med seg har de et vedtak. Vedtaket som skal snu opp ned på hele familielivet.

Den kommunale barneverntjenesten har besluttet at 6 år gamle Noora skal hentes ut av hjemmet. De mener hun har blitt utsatt for omsorgsvikt. Med BUFETAT som siste instans har de tatt beslutningen om å fjerne Noora fra hjemmet med tvang.

For få leker

I beslutningen som ligger til grunn for vedtaket har barneverntjenesten fokusert på spesielt én bekymring. Noora har for få leker. Barnevernet mener at et barn på 6 år bør ha minst 40 leker. Noora har kun 38 leker.

– Vi kommenterer normalt ikke enkeltsaker på grunn av taushetsplikt, men på generelt grunnlag kan vi si at foreldre som ikke oppfyller kravene om en stimulerende oppvekst for barnet ikke er skikket til å gi tilstrekkelige rammer for en god oppvekst, sier barnevernleder Marianne Kullerud til VG.

Bakgrunnen for denne vurderingen skal ha vært at barna i barnehagen konkurrerte internt om hvem som hadde flest leker. Da det kom frem at Noora kun hadde 38 leker ble det sendt inn en bekymringsmelding til barnevernet.

Mor er fortvilet

– Dette er jo helt bak mål. Familien vår er knust etter det som har skjedd. Barnevernet kom å hentet Noora sammen med politiet, og vi stod hjelpesløse igjen. Vi er en trygg og stabil familie hvor begge foreldre er sunne og friske, og Noora har rommet fullt av leker. Hvordan kan de gjøre dette mot oss, spør en fortvilet mor.

Barneverntjenesten har besluttet at Noora nå skal plasseres i institusjon i påvente av plassering i fosterhjem. Mor har sagt at hun ikke vil gi seg, og har sendt saken til advokat.

På spørsmål fra journalisten om hvordan barnevernet kan mene at to leker under grensa er omsorgsvikt, velger barnevernleder Kullerud å avslutte samtalen.

Kommentarer

Lik & del med dine venner!